Gerlevparken

Gerlevparkens bomærke

Valdemar Petersens samling af gamle duftroser

Valdemar Petersens roser, Fotograf: Karl Gercens
Valdemar Petersens roser, Fotograf: Karl Gercens
Valdemar Petersens roser, Fotograf: Karl Gercens

Valdemar Petersen (1901-1986) var i begyndelsen af 1920'erne på valsen og arbejdede bl.a. i Frankrig med at plante roser på slagmarkerne fra 1. verdenskrig ved Verdun. Her blev interessen for de gamle historiske roser vakt, og hjemvendt til Danmark startede han planteskolen i Løve og begyndte at samle, afprøve og opformere de bedste af de gamle rosensorter.

Han lagde særlig vægt på typer, som stammer fra tiden før den store forædling begyndte omkring 1800. De er karakteriseret ved en kraftigere duft end de moderne roser og farvepragten er blidere og mere nuanceret. De er karakteriseret ved en kraftigere duft end de moderne roser og farvepragten er blidere og mere nuanceret.

Han fortsatte arbejdet i nær ved 50 år og blev her i landet banebrydende på det område, der omfatter gamle historiske roser. Han samlede mere end 500 arter og sorter. Samtidig søgte han, så vidt det var muligt, at finde ud af rosernes historie.

Hans begejstring for "gammeldags roser" var deres særprægede form og farve, deres duft og historiske oprindelse. Og han mente for ret at værdsætte tidligere tiders roser, må man have respekt og følelse for de værdier, der er skabt i tidligere kulturperioder.

Fonden for Træer og Miljø havde Dronning Ingrid som protektor, og på et tidspunkt erfarede hun at den usædvanlige samling af historiske roser, som Valdemar Petersen gennem en menneskealder havde indsamlet i store dele af Europa var i fare for at gå til grunde, når Valdemar Petersen ikke længere kunne klare plejen.

Det aftaltes at hele hans samling af roser, i alt 778 sorter, skulle flyttes til Gerlevparken, hvilket skete i 1984 efter et projekt udarbejdet af landskabsarkitekterne Agnete Muusfeldt og Inger Ravn. Valdemar Pedersens samling er en meget værdigfuld genbank for både botaniske og historiske roser, hvor af nogle er meget sjældne.

Valdemar Petersens planteskole i Løve blev overtaget og videreført af Torben Thim, der er kendt som rosenelsker.

<<<---Tilbage til oversigten