Gerlevparken

Gerlevparkens bomærke

Seneste nyt

Fældninger

08/09-17 19:07 af Hans Erik Lund

Den Danske Træsamling (som nok mere er en skovtypesamling) og skoven nord for den gennemgående vej har ikke været tyndet i mange år og trænger derfor til en kraftig gennemhugning.

Valdemar Petersens roser

05/09-17 13:47 af Hans Erik Lund

En væsentlig del af rosenaksen har ikke været passet godt nok, så en stor del af de podede rosers grundstammer har taget føringen over de podede sorter. Den del er derfor blevet ryddet og bliver forhåbentlig gentilplantet i efteråret 2016. Vi har fået nogle fondsmidler til det, men økonomien er stram da der også skal anvendes penge til retablering af udgåede roser og nogle af Gerlevparkens faciliteter.