Gerlevparken

Gerlevparkens bomærke

Gerlevparkens Venner

Rosenbede i Gerlevparken, Fotograf: Karl Gercens

Vil du være med til at yde støtte til eller vedligeholde og dermed bevare Gerlevparken kan du:

  • Blive en af parkens venner - Her!
  • Fortælle mennesker, som du kender, om Venneforeningen
  • Støtte ved at donere penge via MobilePay
    41 23 41 80

Det har gennem tiden været meget bekosteligt for Fonden for Træer og Miljø, der er ejer af Gerlevparken, at udvikle og vedligeholde parken og dens rosensamlinger.

I 2013 blev der derfor taget initiativ til at oprette en venneforening, som kunne og ville deltage i at bevare Gerlevparken og dens unikke rosensamlinger.

Venneforeningen har ca. 40 medlemmer, og har nu klaret pleje og supplering af rosensamlingerne og de øvrige samlinger i 3 år og til ejerens (Fonden for Træer og Miljø), naboers og roseninteresseredes store tilfredshed. Det afspejler sig tydeligt i det stærkt stigende antal besøgende i Gerlevparken.

3 bestyrelsesmedlemmer danner ”Det rosenfaglige Råd”, og varetager beslutninger om og pleje af roserne. Der er udpeget ”bedansvarlige” for de forskellige bede i Valdemar Petersens historiske roser, men sådanne mangler for Poulsens roser.

En anden gruppe, nemlig ”De grønne mænd” tager sig af forefaldende praktisk arbejde såsom plæneklipning, klipning af hække, bortkørsel af affald, vedligehold af materiel og meget andet.

Der er gennem disse 3 år opstået gode venskaber og et fint netværk blandt Gerlevparkens Venner.

Gerlevparkens Venner – Bestyrelse (pr. januar 2017)

Formand Sussie Staun Pallesen
Næstformand Hans Erik Lund Fondens repræsentant.
Medlem af Forretningsudvalget i Fonden for Træer og Miljø
Kasserer Henni Steffensen Kasserer i Forretningsudvalget i Fonden for Træer og Miljø
Medlem Bente Ottesen
Medlem Tine Hagedorn-Olsen Det rosenfaglige Råd
Medlem Anne Friis Møller Det rosenfaglige Råd
Medlem Lene Møller Det rosenfaglige Råd
Suppleant Jette Dahl Møller Medlem af Forretningsudvalget i Fonden for Træer og Miljø